Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi omslagBM_HI.jpg 

SOS er skrevet for programfaget Sosiologi og sosialantropologi i utdanningsprogram for studiespesialisering i den videregående skolen. Læreverket dekker alle hoved- og kompetansemålene i læreplanen. Sammen med de ressursene dette nettstedet tilbyr, utgjør den et spennende og interaktivt læremiddel i faget.

I pakt med kravene i læreplanen står samfunnsvitenskapelige tenkemåter sentralt i både lærebok og i oppleggene på nettsidene. Skal vår informasjon om hva som skjer i samfunnet bli til kunnskap om samfunnet må vi ha kjennskap til samfunnsvitenskapelig teori og metoder. Det betyr å kunne bruke sosiologien og sosialantropologiens fagbegreper og å kunne forklare hvordan vi vet det vi vet.

Den samfunnsvitenskapelige tenkemåten må øves opp gjennom eksempler som krever at man bruker fagenes begreper og metode til å analysere og forstå situasjoner og forhold i samfunnet. Her på nettestedet legges vekten på anvendelse og bruk, det er læreboken som gir forklaring på begrepene og innføring i sosiologisk teori og metode.

Nettstedet SOS bygger på samme kapittelinndeling som læreboken SOSiologi og SOSialantropologi. I mappen Veiledning finner dere en orientering om de mulighetene nettstedet tilbyr og en presentasjon av forfatterne Geir Berge og Leonhard Vårdal.  Registrer deg: For at du skal få adgang til nettstedet, må du registrere deg. Det er fordi du skal kunne ta vare på de notatene du lagrer. Registreringen foregår ved hjelp av menyen til høyre. Klikk på knappen "Registrer deg", send inn navn og e-postadresse. Deretter får du tilsendt brukernavn og passord på e-post. Passordet kan du selv endre når du har fått adgang til nettstedet.

Login